Personale

Personalet på Fjordbo består af forskellige faggrupper for bedst muligt at kunne favne beboernes behov. Der arbejdes ud fra Bo-, aktivitets- og læringscenters værdigrundlag med fokus på, at skabe ”et godt sted at leve” ud fra en mangfoldig vifte af socialpædagogiske tilgange og metoder.

Personalegruppen er sammensat af socialpædagoger, ergoterapeuter, social og sundhedsassistenter og omsorgsmedhjælpere med fokus på både de faglige og personlige ressourcer og værdier.

Vil du arbejde indenfor det socialpædagogiske felt, hvor personlig udvikling, samarbejde og faglighed går hånd i hånd med et godt arbejdsmiljø og beboertilfredshed  -  så se ”job hos os” i bjælken til venstre.

Vi er en del af Handicap, social og psykiatri i Struer kommune.