Helhedstilbud

Fjordbo helhedstilbud er primært rettet mod de seks beboere med bolig på Fjordbo

I Fjordbo helhedstilbud øver vi os på en ny hverdagsstruktur for borgerne og en ny arbejdsramme for medarbejderne. Vi laver prøvehandlinger – og derfor er beskrivelser i denne pjece aktuelle lige nu – men vil blive løbende justeret efter vores erfaringer både i forhold til borgernes reaktioner og medarbejdernes.

I praksis forventes der at være aktiviteter jf. § 104 i daglige bånd med forskellige temaer. Som udgangspunkt vil der være to daglige bånd – et om formiddagen og et om eftermiddagen – dog kan der være dage, hvor der laves

særlige aktiviteter, som kan strække sig hen over hele dagen, ligesom der kan være særlige aktiviteter, som f.eks. foregår sidst på eftermiddagen/først på aftenen.

Aktiviteter og samvær kan ske alle steder, hvor det giver mening.

Indsatserne udføres af medarbejdere fra Fjordbo helhedstilbud – der kan også inddrages samarbejdspartnere som fysioterapeuter, zoneterapeut, instruktører o.a.

Alle beboeres tilbud er individuelt tilpasset og særligt tilrettelagt med henblik på at understøtte og kompensere den enkelte beboers aktuelle fysiske og/eller psykiske funktionsevne, så yderligere tab af funktioner/kompetencer forhindres eller udsættes.