Det gode arbejdsmiljø

I Bo og Dagtilbud handicap arbejdes der med udgangspunkt i KRAP og social kapital på at sikre det gode fysiske og psysiske arbejdsmiljø.

Social kapital: De tre nøglebegreber i social kapital er tillid, retfærdighed og samarbejdsevne. Social kapital drejer sig om, at skabe organisatorisk værdi gennem medarbejdernes ressourcer og i kraft af værdiskabende relationer, kommunikation og koordination mellem organisationens interessenter internt og eksternt. Ledelsen, MED-udvalg og de tillidsvalgte har alle en vigtig rolle i arbejdet med social kapital.

Ledelsen går forrest ift. at sikre det gode arbejdsmiljø. Vi har en anerkendende tilgang til, at øge trivslen både blandt personale og borgere.

Vores kerneopgave er, at sikre beboernes trivsel ud fra en anerkendende, tværfaglig og struktureret hverdag ved at tilgodese individuelle behov.

Vi sikrer det gode arbejdsmiljø ved altid, at have vores kerneopgave i fokus, samt ved at have et fagligt kompetent personale. Vi tager vores arbejde seriøst både i relationen med borgere og vores kolleger.