Aktiviteter

De fysiske rammer og aktiviteterne

Vores indsatser i aktivitets- og samværstilbudsdelen sker i henhold til Servicelovens § 104. Vores udgangspunkt er altid at se sammenhængen mellem aktiviteter og delmål for beboerne.

Der tages hensyn til den enkelte borger – både ift. Livsfase og dagsform, så hver dag så vidt muligt tilgodeser den enkeltes særlige og aktuelle behov.

Der kan være almindelige gøremål, som f.eks. personlige ADL-gøremål eller deltagelse i gøremål som f.eks. tømning af opvaskemaskine, håndtering af vasketøj ol.

Det kan også være indsatser ift. socialt samvær med f.eks. medbeboere, venner fra andre døgninstitutioner, besøg hos pårørende/netværk osv. I Fjordbo helhedstilbud er der flere aktiviteter, som handler om bevægelse/brug af kroppen og det at være udenfor, grundet den aktuelle målgruppe.  

Vores aktiviteter er svømning, ridning, gymnastik, løb, cykelture, kreative sysler, sortering, madlavning, indkøb, havearbejde, gåture, strandrensning, bål, skovture, arrangementer ud af huset og årstidsbestemte aktiviteter ud fra årshjul.

I Fjordbo helhedstilbud arbejder vi med årshjul, hvor der er sæsonbetonede temaer, som lægges over de daglige aktviteter – det kan f.eks. være i forbindelse med fastelavn, påske, efterår/halloween og jul, efterår eller lignende. 

Beboerne deltager med støtte fra medarbejdere i det omfang, de kan. Det kan være som aktiv, iagttagende eller passivt deltagende.

De fysiske rammer for helhedstilbuddet kan både være i og udenfor lokalerne, som er omdrejningspunktet for aktivitets- og samværstilbuddet. Her er der tænkt på de konkrete borgeres behov, og derfor er der mulighed for skærmning, individuelle arbejdsstationer og sanse-/hvilerum.

Aktivitets- og samværstilbuddet kan også foregå i Fjordbos fælles opholdsrum/køkken eller i idrætshallen til gymnastik på tværs af botilbud. Forskellige udemiljøer som f.eks. have, strand oa. anvendes som et ekstra rum for at tilgodese de sensoriske eller fysiske behov, mindske stimuli og med pædagogisk sigte.