Fjordbo Bo- og Dagtilbud
Center for Bo- og Dagtilbud

Fjordbo og Fjordbos Dagbeskæftigelse er en del af Center for Bo- og Dagtilbud, som hører under Handicap, Social og Psykiatri i Struer Kommune.

Center for Bo- og Dagtilbud består af 6 enheder; Fønixgården, VITA, Fjordbo og Fjordbos Dagsbeskæftigelse, Ung ved Fjorden samt Midtbyens Botilbud.

Center for Bo- og Dagtilbud har én centerleder og to teamledere. Centerlederen refererer direkte til Centerchefen for Handicap, Social og Psykiatri.

Centerchef: Lene Hornstrup, tlf: 96848330, e-mail lho@struer.dk

Centerleder: Bo Christensen, tlf: 96848901, e-mail boc@struer.dk

 

Fjordbo

Kongevejen 39, 7790 Thyholm

Tlf. 97 87 85 44

e-mail: fjordbo@struer.dk

 

Centerleder:

Bo Christensen

Tlf: 96848901

e-mail: boc@struer.dk

 

Dagbeskæftigelsen

Østergade 1, 7790 Thyholm

Tlf. 51 59 29 33

e-mail: fjordbo@struer.dk

 

KONTAKT INFORMATION
Fjordbo
Kongevejen 39
7790 Thyholm
T: 97878544
e-mail: fjordbo@struer.dk
Dagtilbud
Østergade 1
7790 Thyholm
T: 51 59 29 33
e-mail: fjordbo@struer.dk