Fjordbo Bo- og Dagtilbud
Dagbeskæftigelsen

Udover døgntilbuddet tilbyder Fjordbo også forskellige muligheder for dagtilbud.

Dagtilbuddet indgår i indskrivningen, og det tilrettelægges individuelt efter den enkelte beboers behov og ressourcer.

Forudsætningen for dagtilbuddet er, at der er tale om et aktivitets- og samværstilbud, der opretholder eller forbedrer den enkelte beboers personlige færdigheder eller dennes livsvilkår.

Personalet i dagsbeskæftigelsen arbejder tæt sammen med personalet på døgntilbudene omkring de individuelle tiltag på den enkelte bruger.

No tags selected
KONTAKT INFORMATION
Fjordbo
Kongevejen 39
7790 Thyholm
T: 97878544
e-mail: fjordbo@struer.dk
Dagtilbud
Østergade 1
7790 Thyholm
T: 51 59 29 33
e-mail: fjordbo@struer.dk